คุณเบญจมาศ นนทวงษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ศบบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม "โครงการจัดทำเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง" ให้กับ กำลังพลของ ศบบ. และ สมาชิก สม.ทบ.สาขา ศบบ. ณ สง.ทท.ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๓