พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
เข้ารับชมการแลกเปลี่ยนการซ่อมบำรุงอากาศยาน
ไทย-สหรัฐ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๓