พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู หลักสูตรศิษย์การบินทหารบกชั้นประถมรุ่นที่ ๖๔
หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบกรุ่นที่ ๔๔
เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๓