คุณขนิษฐา กาจนอุดมการ รองประธาน สม.ทบ.สาขา ศบบ.
ผู้แทน ประธาน สม.ทบ. สาขา ศบบ. เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ
สร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงานเพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพ
ของ ทบ. แบบบูรณาการ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทบ. (วิภาวดี) กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๓