พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
พร้อมด้วย คุณเบ็ญจมาศ นนทวงษ์ ประธาน สม.ทบ. สาขา ศบบ.
ร่วมกิจกรรมทางทหาร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ ของ ศบบ.
และมอบของรางวัลให้กับเด็กๆเยาวชนที่ร่วมกิจกรรม ณ หน้า บก.ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๓