พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
พร้อมด้วย คุณเบ็ญจมาศ นนทวงษ์ ประธาน สม.ทบ. สาขา ศบบ.
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
ของศูนย์การบินทหารบก ณ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
เมื่อวันที่ ๓ ม.ค. ๖๓