พล.ต. วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
พร้อมด้วย คุณภูณิศษา นนทวงษ์ ประธาน สม.ทบ. สาขา ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบทุนยังชีพ, มอบของใช้ที่จำเป็น และตรวจเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ
และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของ ศบบ.
รวมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการห้องสมุดมีชีวิต ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศบบ.
เมื่อวันที่ ๓ ม.ค. ๖๓