พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในการประกอบพิธีเวียนเทียน
เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พุทธศาสนสถาน ศบบ.
เมื่อวัน ที่ ๗ ก.พ. ๖๓