พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
กรุณาตรวจเยี่ยมการรับบริจาคโลหิต
ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดย ศบบ. ร่วมกับ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ จว.ล.บ. สภากาชาดไทย
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ. โดยมีกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต
๑๓๓ คน (บริจาคโลหิตได้ ๑๐๖ คน)
เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๓