คุณภูณิศษา นนทวงษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ศบบ.
มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า
ให้กับ ผบ.ศบบ., ผบ.นขต.ศบบ. และ ผบ.หน่วยฝากการบังคับบัญชา
ณ บริเวณหน้าฉากถ่ายภาพ ฮ.ท.๖๐ บก.ศบบ. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว
เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๓