พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
"จิตอาสาพัฒนา โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณโรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค.๖๓