พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล
และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค. ๖๓