ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ

 

 

 


พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
เข้าร่วมกิจกรรม วันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ ๑๓๓ ปี
ณ บก.รร.จปร. เมื่อวันพุธที่ ๕ ส.ค. ๖๓น.อ.สุรณรงค์ ฯ ผบ.หน่วยบินเรือหลวงจักรีนฤเบศร์ และคณะฯ
เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
เเละเยี่ยมชม ฝอล.กฝ.รร.การบินทบ.
เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๖๓พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
"จิตอาสาพัฒนา โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณโรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค.๖๓

พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล
และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค. ๖๓


พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในโอกาสสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ ฯ และพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ พุทธศาสนสถาน ศบบ. เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๓
พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
กรุณาตรวจเยี่ยมการรับบริจาคโลหิต
ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดย ศบบ. ร่วมกับ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ จว.ล.บ. สภากาชาดไทย
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ. โดยมีกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต
๑๓๓ คน (บริจาคโลหิตได้ ๑๐๖ คน)
เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๓พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
และ คุณภูณิศษา นนทวงษ์ ประธาน สม.ทบ. สาขา ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบทุนยังชีพ
ให้บุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพ
ของกำลังพล ทบ.ณ ห้องรับรอง (๓) บก.ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๓


คุณภูณิศษา นนทวงษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ศบบ.
มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า
ให้กับ ผบ.ศบบ., ผบ.นขต.ศบบ. และ ผบ.หน่วยฝากการบังคับบัญชา
ณ บริเวณหน้าฉากถ่ายภาพ ฮ.ท.๖๐ บก.ศบบ. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว
เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๓


คุณภูณิศษา นนทวงษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ศบบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม "โครงการจัดทำเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง" ให้กับ กำลังพลของ ศบบ. และ สมาชิก สม.ทบ.สาขา ศบบ. ณ สง.ทท.ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๓

คุณภูณิศษา นนทวงษ์ ประธาน สม.ทบ. สาขา ศบบ. เป็นประธาน
เปิดการอบรมโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม ของ พัน.บร.กบร.ศบบ.
เรื่อง "การจัดการขยะและการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือน" พร้อมทั้ง
ได้มอบผ้าและค่าตัดชุดเครื่องแบบแม่บ้านทหารบก ให้กับสมาชิกแม่บ้าน
ศบบ. รวม ๒๔ คน ณ สง.ทท.ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๓


คุณขนิษฐา กาจนอุดมการ รองประธาน สม.ทบ.สาขา ศบบ.
ผู้แทน ประธาน สม.ทบ. สาขา ศบบ. เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ
สร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงานเพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพ
ของ ทบ. แบบบูรณาการ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทบ. (วิภาวดี) กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๓

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก

คลิก
คลิก
ฮ.ท.๗๒
คลิก
คลิก
ฮ.ท.๑๔๙
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
   
ฮ.ท.๑๓๙
ฮ.ท.๑๔๕
 

 

 

 


-ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดหาหลักสูตรฝึกบินทบทวน และฝึกทบทวนการซ่อมบำรุง ฮ.ท. 412
-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างโรงทหาร พร้อมห้องน้ำ-ส้วมทหาร ของ พัน.บ.41 แผนงานเพิ่มระหว่างปีงบประมาณ 2563
-ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคาฯ งานก่อสร้างโรงทหาร พร้อมห้อง-ส้วมทหาร ของ พัน.บ.41 แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2563
-ร่างประกาศ, เอกสารประกวดราคาฯ และราคากลาง งานก่อสร้างโรงทหาร พร้อมห้องน้ำ - ส้วมทหาร ของ พัน.บ.41 แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2563
-ประกาศราคากลางงานจ้างจัดหาหลักสูตรฝึกบินทบทวนและฝึกทบทวนการซ่อมบำรุง ฮ.ท.412 แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2563
-ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ข.906/15 และ ข.1002/15 ปี63
-ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างฯ งานโครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่2) ของ พัน.บ.21 ปี63
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัางจัดหาหลักสูตรฝึกบินทบทวนและฝึกทบทวนการซ่อมบำรุง ฮ.ท.412 แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2563
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ศบบ. ปี63
-ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ และราคากลาง งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหาร จุ 10 ครอบครัว หมายเลข ข.906/15 และ ข.1002/15 ปี 63
-ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคาฯ งานโครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่2) ปี 63 ของ พัน.บ.21 จว.ล.บ.
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของ ศบบ.
-ร่างประกาศ, เอกสารประกวดราคาฯ และราคากลาง งานโครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่2) ปี63 ของ พัน.บ.21 จว.ล.บ.
-ประกาศ สาระสำคัญในสัญญา งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ทบ. (ระยะที่2) ของหน่วยส่วนกลาง-นอก ทภ. ปี63
-ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคาฯ งานโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ศบบ. ปี63


-ศป.แจ้งการใช้ห้วงอากาศ 11,13-14,18-20ส.ค.63การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560
Company Logo design