ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ

 

 

 

 


พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ. ให้การต้อนรับ
พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เนื่องในวันการบินทหารบก
ครบรอบ ๖๘ ปี ณ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๓

พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
กรุณาตรวจเยี่ยมการรับบริจาคโลหิต
ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดย ศบบ. ร่วมกับ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ จว.ล.บ. สภากาชาดไทย
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ. โดยมีกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต
๑๓๓ คน (บริจาคโลหิตได้ ๑๐๖ คน)
เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๓


 พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในการประกอบพิธีเวียนเทียน
เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พุทธศาสนสถาน ศบบ.
เมื่อวัน ที่ ๗ ก.พ. ๖๓

พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
เข้ารับชมการแลกเปลี่ยนการซ่อมบำรุงอากาศยาน
ไทย-สหรัฐ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๓


พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
ร่วมเดินทางไกลกับ กรม บ. ในบริเวณอ่างเก็บน้ำพระงาม
เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๓
พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู หลักสูตรศิษย์การบินทหารบกชั้นประถมรุ่นที่ ๖๔
หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบกรุ่นที่ ๔๔
เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๓
คุณภูณิศษา นนทวงษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ศบบ.
มอบของใช้ที่จำเป็นให้กับ บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
และคู่สมรสที่ทุพพลภาพของ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๓


คุณภูณิศษา นนทวงษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ศบบ.
มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า
ให้กับ ผบ.ศบบ., ผบ.นขต.ศบบ. และ ผบ.หน่วยฝากการบังคับบัญชา
ณ บริเวณหน้าฉากถ่ายภาพ ฮ.ท.๖๐ บก.ศบบ. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว
เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๓


คุณภูณิศษา นนทวงษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ศบบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม "โครงการจัดทำเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง" ให้กับ กำลังพลของ ศบบ. และ สมาชิก สม.ทบ.สาขา ศบบ. ณ สง.ทท.ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๓

คุณภูณิศษา นนทวงษ์ ประธาน สม.ทบ. สาขา ศบบ. เป็นประธาน
เปิดการอบรมโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม ของ พัน.บร.กบร.ศบบ.
เรื่อง "การจัดการขยะและการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือน" พร้อมทั้ง
ได้มอบผ้าและค่าตัดชุดเครื่องแบบแม่บ้านทหารบก ให้กับสมาชิกแม่บ้าน
ศบบ. รวม ๒๔ คน ณ สง.ทท.ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๓


คุณขนิษฐา กาจนอุดมการ รองประธาน สม.ทบ.สาขา ศบบ.
ผู้แทน ประธาน สม.ทบ. สาขา ศบบ. เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ
สร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงานเพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพ
ของ ทบ. แบบบูรณาการ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทบ. (วิภาวดี) กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๓

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก

คลิก
คลิก
ฮ.ท.๗๒
คลิก
คลิก
ฮ.ท.๑๔๙
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
   
ฮ.ท.๑๓๙
ฮ.ท.๑๔๕
 

 

 

 


-ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคาฯ งานก่อสร้างโรงทหาร พร้อมห้อง-ส้วมทหาร ของ พัน.บ.41 แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2563
-ร่างประกาศ, เอกสารประกวดราคาฯ และราคากลาง งานก่อสร้างโรงทหาร พร้อมห้องน้ำ - ส้วมทหาร ของ พัน.บ.41 แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2563
-ประกาศราคากลางงานจ้างจัดหาหลักสูตรฝึกบินทบทวนและฝึกทบทวนการซ่อมบำรุง ฮ.ท.412 แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2563
-ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ข.906/15 และ ข.1002/15 ปี63
-ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างฯ งานโครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่2) ของ พัน.บ.21 ปี63
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัางจัดหาหลักสูตรฝึกบินทบทวนและฝึกทบทวนการซ่อมบำรุง ฮ.ท.412 แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2563
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ศบบ. ปี63
-ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ และราคากลาง งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหาร จุ 10 ครอบครัว หมายเลข ข.906/15 และ ข.1002/15 ปี 63
-ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคาฯ งานโครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่2) ปี 63 ของ พัน.บ.21 จว.ล.บ.
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของ ศบบ.
-ร่างประกาศ, เอกสารประกวดราคาฯ และราคากลาง งานโครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่2) ปี63 ของ พัน.บ.21 จว.ล.บ.
-ประกาศ สาระสำคัญในสัญญา งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ทบ. (ระยะที่2) ของหน่วยส่วนกลาง-นอก ทภ. ปี63
-ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคาฯ งานโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ศบบ. ปี63
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างโรงทหาร พร้อมห้องน้ำ-ส้วมทหาร ของ พัน.บ.41 แผนงานเพิ่มระหว่างปีงบประมาณ 2563
-ร่างประกาศฯ, ร่างเอกสารประกวดราคาฯ และราคากลาง งานโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ศบบ. ปี 63
-ประกาศราคากลางงานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของ ศบบ.
-ประกาศสาระสำคัญของสัญญา งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ ศบบ. ปี63


-ป.๗๑ พัน.๗๑๑ แจ้งการใช้ห้วงอากาศ ๒๖-๒๗ ก.พ.๖๓

-ป.๗๒ พัน.๗๒๒ แจ้งการใช้ห้วงอากาศ ๑๙-๒๐ ก.พ.,๕-๖ มี.ค.๖๓
-ป.๗๑พัน.๗๑๑แจ้งการใช้ห้วงอากาศ๑๓-๑๔ก.พ.๖๓
-สพ.ทบ. แจ้งการใช้ห้วงอากาศ ๑๑ ก.พ.๖๓
-แจ้งใช้ห้วงอากาศ ก.พ.๖๓


 


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560
Company Logo design