สนับสนุุนการค้นหาและกู้ภัย ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

สนับสนุนการควบคุมสถานการณ์
หมอกควันภาคเหนือ

การสาธิตให้ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปอ.สปท. รุ่นที่ ๖๒ เมื่อ ๑๓ พ.ย.๖๒
ผบ.พัน.