คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมหนูน้อยศิลปะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๒