พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีการพบปะกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๒