พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชา
ของนักกีฬา ศบบ. ในการเดินทางไปแข่งขันกีฬาภายใน
ทบ. ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๖๒