พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีการจัดงานประเพณีสงกรานต์
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๒