พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีปลูกป่าในโครงการจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจ
เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๒