พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ ๖๓
หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๓
เปิดการศึกษา
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม รุ่นที่ ๖๓
เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๒