พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย
ณ สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๒