พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ.
เป็นประธานไหว้ครูหลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. และ หลักสูตรช่างอากาศยาน ทบ.
เนื่องในวันครูแห่งชาติ ณ หอประชุมสันติสุข
เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๒