พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ. พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
และคณะผู้บังคับบัญชา ศบบ. ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของ ศบบ.
ประจำปี ๒๕๖๒ และแจกของรางวัล ให้กับเด็กๆ เยาวชนที่ร่วมงาน
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๒