พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.และ ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
พร้อมด้วยกำลังพล และครอบครัว ศบบ. ร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว
"สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง
เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๒