พลตรี วีรยุทธ อินทร์วร ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชาชั้นระดับสูง ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ได้ร่วมกัน ตรวจความพร้อม และจัดส่งกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ ในนาม
หน่วยบินเฉพาะกิจค้นหากู้ภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองทัพบก
โดยมีการสนธิกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และ
ศูนย์การบินทหารบก จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งมีความชำนาญในการค้นหากู้ภัย โดยได้ทำการเคลื่อนย้ายกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ไปยังศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสนับสนุนการทำงาน ของศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองทัพบก ในการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึก