พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.และคณะ
ได้เดินทางไปตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่
ผลัดที่ ๒/๖๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.ปฐบ., หน่วยฝึกทหารใหม่ กรม บ.
และ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.บร.กบร.ศบบ.
เมื่อ ๒๙ ต.ค. ๖๑