พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
ร่วมงาน morning brief ครั้งที่ ๑๒ จังหวัดลพบุรี
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จว.ล.บ.
โดยมี ผวจ.ล.บ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๑