พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ ๖๓
หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๓
ณ สโมสรนายทหาร ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๖๑