พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เดินทางเป็นประธาน ในการจัดพิธีต้อนรับ
ทหารใหม่ขั้นที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒
ณ สนามเทพหัสดิน ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พ.ย. ๖๑