พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ. ได้ทำการต้อนรับ ทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ ปี ๒๕๖๑
พร้อมด้วย ญาติของทหารใหม่ ที่เดินทางมาส่งทหารใหม่ที่ถูกเรียกเข้ากรมกอง
สังกัดศูนย์การบินทหารบก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับญาติทหารใหม่ พาชมสถานที่
ที่พัก ที่รับประทานอาหารสถานที่ฝึกภาคสนามว่าไม่ลำบากอย่างที่คิด
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๑