.


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
ร่วมกิจกรรม morning brief (ครั้งที่ ๗) จังหวัดลพบุรี
ณ ห้องประชุมภานุสรณ์ สำนักงานชลประทานที่ ๑๐
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๑