.


พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
ได้กรุณาเป็นประธาน พิธีเวียนเทียน
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๗๓๐
ณ พุทธศาสนสถาน ศบบ.