ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมปรับปรุงคลังเก็บชิ้นส่วน ฮ.ท.1 ปี62

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาหลักสูตรฝึกบินทบทวน และฝึกทบทวนซ่อมบำรุง ฮ.ท.412 ปี 62

-ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จำนวน 5 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

-ประกาศราคากลางงานจ้างจัดหาหลักสูตรฝึกบินทบทวนและฝึกทบทวนซ่อมบำรุง ฮ.ท.412 เป็นแผนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2562

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาหลักสูตรฝึกบินทบทวนและฝึกทบทวนการซ่อมบำรุง ฮ.ท.412 (เพิ่มเติมปี 62)

-ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญางานซ่อมปรับปรุงอาคาร 3 หลัง ปี 62

-ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญางานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ปี 62

-ประกาศยกเลิกโครงการ และยกเลิกกรรมวิธีจัดหา

-ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทะหารประทวน หมายเลข ค.604/26, ค.305/13, ค.1513/32, ค.1515/32, และหมายเลข 64/35 รวม 5 หลัง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงแผนกบังคับการบิน

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยหมายเลข ข.1303/18 และ ข.1405/18 รวม 2 หลัง