ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ

 

 

 พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ ๖๓
หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๓
ณ สโมสรนายทหาร ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๖๑
พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
และเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ณ ห้องประชุม (๔) บก.ศบบ.
เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๖๑
พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณกำลังพลที่ปรับย้ายเข้าประจำ
บก.มทบ. และกำลังพลที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ
ณ ห้องประชุม (๔) บก.ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๑

พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายร้อยทหารการบิน รุ่นที่ ๑
และ หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม รุ่นที่ ๖๒
ณ อาคารที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๑

พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
ร่วมให้การต้อนรับ และส่ง นายกรัฐมนตรี และคณะฯ
เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ จว.ล.บ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ก.ย. ๖๑
ณ ศูนย์การบินทหารบก
พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการ ช่วยเหลือ
กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพ และครอบครัวกำลังพล ทบ. ที่พิการ ตาม โครงการ จ้างงานผู้พิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือสาธารณประโยชน์
ปี ๒๕๖๑ ของ ศบบ. เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๖๑คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมอม่บ้าน ศบบ.
ผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกมอบคอมพิวเตอร์ให้กับ โครงการห้องสมุดมีชีวิต
ของศูนย์การบินทหารบก จำนวน ๔ เครื่อง เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๑
ณ อาคารที่ทำการชมรมแม่บ้าน ศูนย์การบินทหารบก

คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมอม่บ้าน ศบบ.
มอบคอมพิวเตอร์ให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๑
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การบินทหารบก

คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมอม่บ้าน ศบบ.
และคณะ จัดกิจกรรม พาน้องเที่ยว ชิม ชม ฟาร์มโชคชัย เขาใหญ่
ณ ฟาร์มโชคชัย เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๑

คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมอาชีพชมรมแม่บ้าน ศบบ.
"การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย และดินญี่ปุ่น" และ มอบรถเข็นผู้ป่วยแบบพับ
และเปิดข้าง ให้กับ คู่สมรสที่ทุพพลภาพของ ศบบ.
จำนวน ๑ ราย ณ อาคารที่ทำการชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๑

คุณขนิษฐา กาญจนอุดมการ
ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อมคณะ
ร่วมกิจกรรมอาชาบำบัด ณ วัลภาฟาร์ม
เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๑

 

 

 

 

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
ฮ.ท.๗๒
 
ฮ.ท.๑๔๕
ฮ.ท.๑๓๙
 

 

 

 
Company Logo design