ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ

 

 

 
พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีการจัดงานประเพณีสงกรานต์
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๒

พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีปลูกป่าในโครงการจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจ
เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๒ 

พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ ๖๓
หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๓
เปิดการศึกษา
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม รุ่นที่ ๖๓
เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๒

 


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีการพบปะกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๒


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร
เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๒

พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชา
ของนักกีฬา ศบบ. ในการเดินทางไปแข่งขันกีฬาภายใน
ทบ. ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๖๒คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมอม่บ้าน ศบบ.
เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดมีชีวิต
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๒


คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมอม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ ชมรมแม่บ้าน ศูนย์การบินทหารบก
"การทำขนมไทยและอาหารไทย"
เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๒


คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมอม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศหนูน้อยบัณฑิต
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๒

คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมอม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบทุนยังชีพ ของ สมาคมแม่บ้าน ทบ.
ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๒

คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมอม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมหนูน้อยศิลปะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๒

 

 

 

 

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฮ.ท.๗๒
คลิก
คลิก
ฮ.ท.๑๔๙
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
ฮ.ท.๑๓๙
   
ฮ.ท.๑๔๕
 

 

 

 


-ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
-ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
-ประกาศราคากลางงานจ้างจัดหาหลักสูตรฝึกบินทบทวน

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
-ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญางานซ่อมปรับปรุงอาคาร 3 หลัง ปี 62
-ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ปี 62
-ประกาศยกเลิกโครงการ และยกเลิกกรรมวิธีจัดหา

-ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา งาน
-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


-คซส.สพ.ทบ. แจ้งห้วงอากาศ 25ม.ค.62
-รร.ป.ศป.แจ้งห้วงอากาศ 22-24ม.ค.62

-สพ.ทบ. แจ้งห้วงอากาศ
-ศปก.ทบ. แจ้งการใช้ห้วงอากาศ
-คส.สพ.ทบ. แจ้งการใช้ห้วงอากาศ 27ธ.ค.61

-ขส.ทบ. แจ้งงดใช้สนาม ฮ.

 


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560
Company Logo design