ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ

 

 


\
พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เดินทางเป็นประธาน ในการจัดพิธีต้อนรับ
ทหารใหม่ขั้นที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒
ณ สนามเทพหัสดิน ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พ.ย. ๖๑
พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
ได้ทำการต้อนรับ ทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วย ญาติของทหารใหม่
ที่เดินทางมาส่งทหารใหม่ที่ถูกเรียกเข้ากรมกอง สังกัดศูนย์การบินทหารบก
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับญาติทหารใหม่ พาชมสถานที่ ที่พัก
ที่รับประทานอาหารสถานที่ฝึกภาคสนามว่าไม่ลำบากอย่างที่คิด
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๑

พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ. ผบ.ศบบ. และ ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธาน ในการทอดกฐินสามัคคี ศบบ. ประจำปี ๒๕๖๑
ณ วัดหนองคู ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จว.ล.บ.
เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๑

พ.อ. วรุตม์ นนทวงษ์ รอง ผบ.ศบบ.(๑)
เป็นผู้แทน ผบ.ศบบ. เดินทางเป็นประธาน
ในการจัดพิธีอำลาหน่วยทหาร และอำลาธงชัยเฉลิมพลฯ
ณ สนามเทพหัสดิน ศบบ.
เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๑
พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.และคณะ
ได้เดินทางไปตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่
ผลัดที่ ๒/๖๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.ปฐบ., หน่วยฝึกทหารใหม่ กรม บ.
และ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.บร.กบร.ศบบ.
เมื่อ ๒๙ ต.ค. ๖๑
พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
ร่วมงาน morning brief ครั้งที่ ๑๒ จังหวัดลพบุรี
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จว.ล.บ.
โดยมี ผวจ.ล.บ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๑

 


คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมอม่บ้าน ศบบ.
ผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกมอบคอมพิวเตอร์ให้กับ โครงการห้องสมุดมีชีวิต
ของศูนย์การบินทหารบก จำนวน ๔ เครื่อง เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๑
ณ อาคารที่ทำการชมรมแม่บ้าน ศูนย์การบินทหารบก

คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมอม่บ้าน ศบบ.
มอบคอมพิวเตอร์ให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๑
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การบินทหารบก

คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมอม่บ้าน ศบบ.
และคณะ จัดกิจกรรม พาน้องเที่ยว ชิม ชม ฟาร์มโชคชัย เขาใหญ่
ณ ฟาร์มโชคชัย เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๑

คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมอาชีพชมรมแม่บ้าน ศบบ.
"การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย และดินญี่ปุ่น" และ มอบรถเข็นผู้ป่วยแบบพับ
และเปิดข้าง ให้กับ คู่สมรสที่ทุพพลภาพของ ศบบ.
จำนวน ๑ ราย ณ อาคารที่ทำการชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๑

คุณขนิษฐา กาญจนอุดมการ
ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อมคณะ
ร่วมกิจกรรมอาชาบำบัด ณ วัลภาฟาร์ม
เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๑

 

 

 

 

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
ฮ.ท.๗๒
 
ฮ.ท.๑๔๕
ฮ.ท.๑๓๙
 

 

 

 


-ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคางานซ่อมปรับปรุงเรือนแถว
-ประกาศประกวดราคา และประกาศราคากลางงานซ่อมปรับปรุงแผนกบังคับการบิน

-ร่างประกาศ , เอกสารประกวดราคารจ้าง และราคากลาง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างรั้ว

-ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถว

-ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง และราคากลาง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร จำนวน ๓ หลัง ของ ศบบ. ประจำปีงบประมาณ ๖๒

-ประกาศประกวดราคาและประกาศราคากลาง งานก่อสร้างรั้วตาข่าย

-ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน

-ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรฯ

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างรั้วตาข่าย

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงระบบประปา

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 งานปรับปรุงระบบประปา ของ ศบบ.

-ประกาศประกวดราคา

-ร่างประกาศประกวดราคา
-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๑


-พล.ม.๒ รอ.แจ้งงดใช้สนาม ฮ. ๑๙, ๒๑ - ๒๕ พ.ย. ๖๑

 


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560
Company Logo design