ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ

 

 

 
พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย
ณ สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๒


 

 

พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ.
เป็นประธานไหว้ครูหลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. และ หลักสูตรช่างอากาศยาน ทบ.
เนื่องในวันครูแห่งชาติ ณ หอประชุมสันติสุข
เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๒


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ. พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
และคณะผู้บังคับบัญชา ศบบ. ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของ ศบบ.
ประจำปี ๒๕๖๒ และแจกของรางวัล ให้กับเด็กๆ เยาวชนที่ร่วมงาน
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๒ 


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.และ ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
พร้อมด้วยกำลังพล และครอบครัว ศบบ. ร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว
"สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิต
และสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๒พลตรี วีรยุทธ อินทร์วร ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชาชั้นระดับสูง ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ได้ร่วมกัน ตรวจความพร้อม และจัดส่งกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ ในนาม
หน่วยบินเฉพาะกิจค้นหากู้ภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองทัพบก
โดยมีการสนธิกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และ
ศูนย์การบินทหารบก จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งมีความชำนาญในการค้นหากู้ภัย โดยได้ทำการเคลื่อนย้ายกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ไปยังศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสนับสนุนการทำงาน ของศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองทัพบก ในการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึกพล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ. และคณะผู้บังคับบัญชา
ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
แก่ชุดบริการประชาชน ของ ศบบ.ในการบริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
โดยมี นายก อบต.ห้วยโป่ง, ตำรวจ, และผู้ใหญ่บ้านฯ ร่วมรับมอบสิ่งของ
ณ หน้าที่ทำการสายตรวจ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง
เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๑คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมอม่บ้าน ศบบ.
ผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกมอบคอมพิวเตอร์ให้กับ โครงการห้องสมุดมีชีวิต
ของศูนย์การบินทหารบก จำนวน ๔ เครื่อง เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๑
ณ อาคารที่ทำการชมรมแม่บ้าน ศูนย์การบินทหารบก

คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมอม่บ้าน ศบบ.
มอบคอมพิวเตอร์ให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๑
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การบินทหารบก

คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมอม่บ้าน ศบบ.
และคณะ จัดกิจกรรม พาน้องเที่ยว ชิม ชม ฟาร์มโชคชัย เขาใหญ่
ณ ฟาร์มโชคชัย เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๑

คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมอาชีพชมรมแม่บ้าน ศบบ.
"การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย และดินญี่ปุ่น" และ มอบรถเข็นผู้ป่วยแบบพับ
และเปิดข้าง ให้กับ คู่สมรสที่ทุพพลภาพของ ศบบ.
จำนวน ๑ ราย ณ อาคารที่ทำการชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๑

คุณขนิษฐา กาญจนอุดมการ
ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อมคณะ
ร่วมกิจกรรมอาชาบำบัด ณ วัลภาฟาร์ม
เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๑

 

 

 

 

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฮ.ท.๗๒
คลิก
คลิก
ฮ.ท.๑๔๙
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
ฮ.ท.๑๓๙
   
ฮ.ท.๑๔๕
 

 

 

 


-ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
-ประกาศราคากลางงานจ้างจัดหาหลักสูตรฝึกบินทบทวน

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
-ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญางานซ่อมปรับปรุงอาคาร 3 หลัง ปี 62
-ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ปี 62
-ประกาศยกเลิกโครงการ และยกเลิกกรรมวิธีจัดหา

-ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา งาน
-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


-คซส.สพ.ทบ. แจ้งห้วงอากาศ 25ม.ค.62
-รร.ป.ศป.แจ้งห้วงอากาศ 22-24ม.ค.62

-สพ.ทบ. แจ้งห้วงอากาศ
-ศปก.ทบ. แจ้งการใช้ห้วงอากาศ
-คส.สพ.ทบ. แจ้งการใช้ห้วงอากาศ 27ธ.ค.61

-ขส.ทบ. แจ้งงดใช้สนาม ฮ.

 


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560
Company Logo design