ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองพันบินที่ ๔๑ กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก ::::::วินัย ปลอดภัย รอบคอบ ชอบ Check List พินิจสภาพแวดล้อม พร้อมกายใจ ใฝ่วิชาการ มาตรฐานท่าบิน

หน่วยบินใน ศบบ.

SAREX 2018
ซักซ้อมการสาธิตค้นหาและช่วยเหลือ อากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี ๒๕๖๑

ฝึกเตรียมการ SAREX 2018
แผนภาพเหตุการณ์ SAREX 2018


ระเบียบ ข้อบังคับ ทบ., กห.
ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2555
ระเบียบการลา พ.ศ.2556

เกร็ดความรู้
คำแนะนำข้าราชการทหารออกจากราชการ

  

 

 

กระทรวงกลาโหม บก.ทท. ทบ. ทร.
ทอ. ตร. กรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง


 

 

 

พันเอก เฉลิมพล กรงกรด
ผู้บังคับกองพันบินที่ ๔๑

 

 ตรวจเยี่ยมบ้านพัก เขต 741

 

 

 

จัดทำโดย กองพันบินที่ 41 กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก
ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรี 15160 :: ปรับปรุงเมื่อ 1 ตุลาคม 2561
โทร. 036-486925-29 ต่อ 39492 FAX 036-486925-29 ต่อ 39495 :: E-Mail : gsabaavn@gsab-aavnc.com